รวมประกัน Archive

ประกันสุขภาพตามฟิต

แนวคิดของประกันสุขภาพตามฟิต “เริ่มเลย” คนที่มีสุขภาพแข็งแรง(ฟิต)กว่า ควรจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่ฟิตร่างกาย เบี้ยประกันคนที่ฟิตกว่า จึงควรจ่ายน้อยกว่าตามความเสี่ยง(เสี่ยงน้อยจ่ายเบี้ยน้อยกว่า) บริษัทประกันสุขภาพทั่วไปเน้นขายความคุ้มครอง(ความคุ้มครองสูงเบี้ยประกันสูง) แต่สินมั่นคงเน้นส่งเสริมสุขภาพ โดยการฟิตร่างกาย หากใครฟิตมากความเสี่ยงเจ็บป่วยน้อย เบี้ยประกันลดลงได้ตามความฟิตของลูกค้า บริษัทฯ มีแนวคิดให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามความฟิตแก่ลูกค้าเป็นรางวัลความฟิตก่อน ตั้งแต่วันแรกที่ทำประกันพร้อมสภาพความฟิต (ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุแล้วจึงจะให้ส่วนลดปีต่อไปเหมือนบริษัทอื่น) ส่วนลดลูกค้า ประกันตามฟิต(ลูกค้าระบุในใบคำขอเพื่อขอส่วนลดพิเศษ) การฟิตร่างกาย การออกกำลังกายทุกชนิดที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง(ฟิต) ได้ส่วนลด 5% อุปกรณ์หรือหลักฐานในการออกกำลังกาย ทุกชนิดที่ใช้ในการฟิตร่างกาย ใช้เป็นส่วนลดได้ ได้ลด 5% ดัชนีมวลกาย(BMI)อยู่ในเกณฑ์ปกติ(18.5-24.9) ได้ส่วนลด 5% รวมแล้วลูกค้าได้ลดสูงสุดถึง 15% จากเบี้ยประกันตามฟิตราคาปกติ (กรอกรายละเอียดส่วนลดลงในใบคำขอ) ประกันสุขภาพตามฟิต “ยิ่งฟิตมาก เบี้ยประกันยิ่งลดมาก” ผลประโยชน์ความคุ้มครอง plan A plan B …

เลือกสมัครประกันชีวิตเริ่มจากตรงไหน

สวัสดีค่ะมาอัพเดตเรื่องเกี่ยวกับการทำประกันกันอีกเช่นเคยโดยในวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยกันสำหรับใครที่อยากจะทำประกันนะคะ ประกันภัยนั้น จะเริ่มสมัครหรือเริ่มทำได้ยังไง และมีผลตอบแทนยังไงและเหมาะแก่มนุษย์อย่างเราๆหรือบุคคลอย่างเราๆยังไงทำไมต้องทำวันนี้เราจะมาให้คำตอบกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะทำประกันภัยหรืออยากจะได้คำตอบกันว่าการทำประกันภัยนั้นเพื่ออะไรและทำทำไม ทำไมต้องทำประกันภัยการประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้การประกัน (Insurance) คือการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ  ผู้รับประกัน (Insurer)ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder) ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)การประกันจักต้องผ่านกระบวนการพิจารณารับประกัน (Underwriting) เพื่อผู้รับประกันจักประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สิน นั้น ๆ พร้อมกำหนด รายละเอียดความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกัน ผู้รับประกันอาจรับประกัน โดยแบ่งความเสี่ยงมาส่วนหนึ่ง หรือ ปฏิเสธ หากความเสี่ยงนั้นไม่อาจรับได้ หรือ …

ประกันชีวิตเพื่อลูกหลาน

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับพ่อแม่ที่อยาจะทำชีวิตเพื่อลูกหรือทำประกันเพื่อลูกวันนี้เราขอแนะนำการทำประกันกับบัวหลงห่วงลูกหลาน การทำประกันภัยกับธนาคารกรุงเทพ เป็นแนวทางนึงที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถดูแลบุตรลูกหลานของท่านให้ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยการทำประกันภัยเพื่อลูกหลานนั้นที่เราจะมาแนะนำ เหมาะมากๆสำหรับการทำให้กับเด็กแรกเกิดหรือลูกของคุณเพราะ วัยเด็กนั้นเป็นวัยที่มักจะเจ็บป่วยง่ายหรือว่ามีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนั่นเองละคะ บัวหลวงห่วงลูกหลานคุ้มครองอุ่นใจ ด้วยเบี้ยประกันภัยสบายๆ ให้คุณเต็มที่กับงานและชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัว  เป็นประกันภัยที่ คุ้มครองชีวิตพร้อมออมระยะยาวเพื่อลูกหลาน ให้ท่านเลือกคุ้มครองได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี ด้วยทุนประกันภัยเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท พร้อมรับเงินคืนทุกปี จุดเด่นบริการ รับเงินคืนทุกปี 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 110% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 115% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี …

ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี

สวัสดีค่ะมาพูดถึงเรื่องของประกันชีวิตกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของประกันชีวิตลดหย่อนภาษีกันค่ะทราบไหมค่ะว่า ประกันชีวิตนั้นสามารถลดหย่อนภาษีให้กับเราได้ดี มากเลยด้วย ทั้งนี้การทำประกันชีวิตลดหย่อนภาษีนั้นเป็นการทำประกันชีวิตที่สามารถนำไปลดภาษีในแต่ละปีของเราได้  โดยปัจจุบันค่าเบี้ยประกันภัยที่กรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีเงินได้นำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ดังนี้ 1.ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้เอง โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้ – ค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ – เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป – กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันชิวิตที่มีผลประโยชน์ตอบแทนคืน ผลประโยชน์ตอบแทนคืนนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปีหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสม – บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้ – ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา …

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพทำไปทำไม

สวัสดีค่ะมาอัพเดตกันอีกเช่นเคยเหมือน เดิมกับเรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัย หรือประกันชีวิตเพื่อสุขภาพ ที่คุณรักและแน่นอนคะว่าวันนี้ เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของประกันภัยสำหรับใครหลายๆคนนั้นก็คงอยากจะรู้คำตอบกันว่าทำประกัน ไปทำไม? ประกันต่างๆทั้งหลายทำไป เพื่ออะไร มันจำเป็นไหม แน่นอนค่ะว่า คำตอบของเราที่จะมาให้ข้อมูลและมาแนะนำแนวทางนั้นเหมาะสำหรับบุคคลที่เจ็บป่วยบ่อยและ ชราภาพ มีอายุ หรือผู้ที่ ชอบเผื่อเรื่องของอนาคตไว้ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งละควรจะ รับรู้ คำตอบที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างมาก แน่นอนค่ะว่า การทำประกันภัยหรือประกันชีวิตนั้นมัน ดีเพื่อสุขภาพและเป็นการทำเพื่อ ให้เรานั้นเซฟตัวเอง ต่ออนาคตของเรานั่นเองละคะ บางทีหลายๆคนนั้นก็กลัวใช่ไหมละคะว่าเรานั้นจะต้องมาแย่ ถ้าหากเรานั้นต้องมาเจ็บป่วยเพราะไม่สบายหรืออุบัติเหตุ แล้วยังไม่มีเงินจ่าย  มันเป็นปัญหา ระดับโลกเลยก็ว่าได้สำหรับผู้ที่ ไม่ค่อยมีเงินเพราะฉะนั้น การจ่ายค่าเบี้ยประกัน วันละ ไม่กี่บาทไม่ถึง 10บาทก็สามารถดูแลตัวเองหรือสามารถ นำไปจ่าย ไว้ในกรณีที่เดือดร้อนได้นี่ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยละเพราะฉะนั้นแล้วการทำประกันภัยหรือประกันชีวิตไว้ มันเป็นสิ่งที่ ดีสำหรับใครที่อยากจะ เซฟเงินและพยายามป้องกันตัวเอง จากการไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ว การทำประกันภัยหรือทำ …

ประกันชีวิตดียังไง

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของประกันภัยกันก่อนอื่นเลยหลายๆคนนั้นคงจะอยากรู้ว่าการสมัครประกันภัยหรือการทำประกันชีวิต ที่เห็นมีการโฆษณา นักโฆษณาหนานั้นมันดียังไง  การทำประกันภัยนั้นปัจจุบัน มีหลากหลายคนที่นิยมทำกันเยอะเพราะว่าป้องกันเอาไว้ กันกรณี ฉุกเฉินหรือเผื่อเกิดเป็นอะไรมาจะได้จ่ายเงินได้ หรือมีเงินจ่ายโดยไม่ต้องดิ้นรนไปกู้ยืมหรือไปหามาจ่ายหมอนั่นเองละคะประกันชีวิตนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้คุณนั้น ไม่ต้องคอยมานั่งเซฟเงินสำรองแล้วยังสามารถให้เงินกับคุณหรือเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดี ในรูปแบบนึงอีกด้วย  การทำประกันชีวิตนั้นปัจจุบันมีหลากหลายบริษัทประกันดีๆมากมายที่ จ่ายค่าชดเชยสูง สำหรับการนอนโรงพยาบาลหรือกรณีเจ็บป่วย มีอุบัติเหตุมากมาย การทำประกันนั้นใช่ว่าจะเป็นการสูญเสียเงินไปเปล่าๆแต่มันเปรียบเสมือนการออมเงินไว้เพื่ออนาคตหรือเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็นประกันนั้นแบ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันอุบัติเหตุหรืออื่นๆ มากมายที่สามารถช่วยชีวิตคุณทั้งนั้นทั้งเงินตรงนี้ยังช่วยทดแทนให้กับบุตรหรือลูกที่ ยังมีชีวิตอยู่ได้รับเงินชดเชย ตรงนี้ไป ใช้ในอนาคตนั่นเอง การทำประกันภัย แนะนำสำหรับใครที่ เจ็บป่วยบ่อย ควรจะทำเอาไว้เพื่อสำหรับ อนาคตที่เรานั้นจำเป็นจะต้องใช้นั่นเอง อีกทั้งการทำประกันภัยสมัยใหม่นั้นไม่จำเป็นจะต้องจ่ายแพงก็ สามารถมีประกันภัยเป็นของตัวเองได้ และบางตัวนั้นก็มี ค่าเบี้ย ชดเชย ในแต่ละปีอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการทำประกันภัยนั้นนับได้ว่าเป็น สิ่งที่ดีสุดๆ สำหรับการ ดูแลชีวิตของตัวเราเองเลยละขอบอก นอกจากนี้การทำประกันภัยนั้นยังเป็นการทำ ประกันที่เหมาะสำหรับ คนแก่และเหมาะสำหรับเด็กที่เจ็บป่วยบ่อยๆ ควรจะเลือกทำเอาไว้เพื่ออนาคต เพื่อที่กรณีที่เรานั้นเจ็บป่วยจะได้มีเงินสำรอง …

ข้อควรรู้ก่อนทําประกันชีวิต

การทำประกันชีวิตของแต่ละคนมีจุดประสงค์แตกต่างกันไป แต่ก่อนทำแนะนำให้อ่านข้อแนะนำก่อนจะได้ไม่เข้าใจผิดครับ ระบุความคุ้มครองและงบที่ต้องการชัดเจน ส่วนนี้ต้องคำนึงถึงการงานและเงินในกระเป๋าของคุณเป็นหลัก แน่นอนเบี้ยประกันมากความคุ้มครองและข้อเสนอดีๆยิ่งมากตาม ซึ่งคุณควรทำประกันชีวิตให้ครอบครุมไปตลอดจนหมดอายุวาระงานอย่างน้อย 20 ปี จะช่วยสร้างความมั่นใจและมั่นคงต่อครอบครัวของคุณอย่างมาก ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนตัดสินใจคุณควรพิจารณาจากหลายๆบริษัท ให้เลือกข้อเสนอที่คุณชอบมากที่สุดเพื่อความสบายใจ ตรวจเช็คและเตรียมสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ดีแน่ถ้าหากคุณกำลังทำสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้วตรวจพบว่าร่างกายมีปัญหา คุณจะถูกลดข้อเสียที่ดีๆ รวมไปถึงจะถูกลดเบี้ยประกันชีวิตต่ำลงอย่างมาก เพราะเมื่อคุณสุขภาพไม่ดีคุณจะถูกประเมินให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรเตรียมสุขภาพหมั่นออกกำลังกายและทางอาหารที่ดี เช็คร่างกายให้พร้อมว่าแข็งแรงก่อนทำประกันชีวิตจะได้เปรียบครับ ไม่ต้องรีบตัดสินใจเลือกบริษัทประกันชีวิต เพราะการทำประกันชีวิตเราจะต้องทำไปตลอดชีวิต ไม่ได้ทำกันบ่อยๆ ซึ่งปกติเราจะพบเซลล์ขายประกันชีวิตพูดเชิญชวนได้น่าฟังและหลงสมัครประกันชีวิตได้อย่างง่ายดาย แต่คุณควรศึกษา เปรียบเทียบบริษัทประกันชีวิตจากหลายๆบริษัทก่อน เพื่อเลือกเงื่อนไขและข้อเสนอที่คุณถูกใจที่สุดครีบ ก่อนตกลงให้อ่านเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ดีก่อน บ่อยครั้งที่หลายๆคนมาตั้งกระทู้ตามเว็บบอร์ดเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตเพราะเจอปัญหาต่างๆ เช่น เงื่อนไข ข้อเสนอ ดอกเบี้ยประกันชีวิตไม่ตรงกับที่คุยกับคนขายประกันชีวิตไว้ สาเหตุมาจากไม่ได้อ่านข้อตกลงและสัญญาให้ถี่ถ้วน ส่วนนี้ทางบริษัทประกันชีวิตมักจะแฝงเงื่อนไขบางอย่างที่เราไม่รู้และเซลล์ไม่บอกเรา อ่านให้ดีจะได้ไม่เสียใจภายหลัง เบี้ยประกันชำระอย่าให้ขาด บางครั้งเราอาจมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการเงิน หรือลืมจ่ายเบี้ยประกัน ทำให้เราโดนดอกเบี้ยโดยใช่เหตุ แต่เดียวนี้มีระบบตัดเงินอัตโนมัติออนไลน์ …