ประกันสุขภาพตามฟิต

แนวคิดของประกันสุขภาพตามฟิต “เริ่มเลย
 1. คนที่มีสุขภาพแข็งแรง(ฟิต)กว่า ควรจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่ฟิตร่างกาย เบี้ยประกันคนที่ฟิตกว่า
  จึงควรจ่ายน้อยกว่าตามความเสี่ยง(เสี่ยงน้อยจ่ายเบี้ยน้อยกว่า)
 2. บริษัทประกันสุขภาพทั่วไปเน้นขายความคุ้มครอง(ความคุ้มครองสูงเบี้ยประกันสูง) แต่สินมั่นคงเน้นส่งเสริมสุขภาพ
  โดยการฟิตร่างกาย หากใครฟิตมากความเสี่ยงเจ็บป่วยน้อย เบี้ยประกันลดลงได้ตามความฟิตของลูกค้า
 3. บริษัทฯ มีแนวคิดให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามความฟิตแก่ลูกค้าเป็นรางวัลความฟิตก่อน
  ตั้งแต่วันแรกที่ทำประกันพร้อมสภาพความฟิต (ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุแล้วจึงจะให้ส่วนลดปีต่อไปเหมือนบริษัทอื่น)

ส่วนลดลูกค้า ประกันตามฟิต(ลูกค้าระบุในใบคำขอเพื่อขอส่วนลดพิเศษ)

 1. การฟิตร่างกาย การออกกำลังกายทุกชนิดที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง(ฟิต) ได้ส่วนลด 5%
 2. อุปกรณ์หรือหลักฐานในการออกกำลังกาย ทุกชนิดที่ใช้ในการฟิตร่างกาย ใช้เป็นส่วนลดได้ ได้ลด 5%
 3. ดัชนีมวลกาย(BMI)อยู่ในเกณฑ์ปกติ(18.5-24.9) ได้ส่วนลด 5%
รวมแล้วลูกค้าได้ลดสูงสุดถึง 15% จากเบี้ยประกันตามฟิตราคาปกติ (กรอกรายละเอียดส่วนลดลงในใบคำขอ)
ประกันสุขภาพตามฟิต “ยิ่งฟิตมาก เบี้ยประกันยิ่งลดมาก”
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง plan A plan B plan C plan D
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (PA อบ.2)**
150,000
200,000
300,000
400,000
2. ผู้ป่วยใน (รวมวงเงินสูงสุดต่อการรักษาIPD/1 ครั้ง)
162,000
211,800
255,400
304,000
2.1.ค่าห้อง ค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 31 วัน)
1,500
2,000
2,500
3,000
2.2.ห้องICU (สูงสุด 10 วัน)
3,000
4,000
5,000
6,000
2.3.ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
30,000
35,000
40,000
50,000
2.4.ค่าผ่าตัด (จ่ายตามตารางการผ่าตัด)
40,000
50,000
60,000
70,000
2.5.ค่าเยี่ยมของแพทย์/วัน (ไม่เกิน 31 วัน)
500
800
900
1,000
2.6.ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ/ครั้ง
1,800
2,000
2,500
3,000
2.7.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ/ครั้ง)
3,000
4,000
5,000
6,000
3. กรณีผู้ป่วยนอก (1 ครั้ง/วัน รวมไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี )
3.1.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD/ครั้ง
1,000
1,200
1,500
2,000

**โรงพยาบาลในสัญญา…