ประกันชีวิตเพื่อลูกหลาน

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับพ่อแม่ที่อยาจะทำชีวิตเพื่อลูกหรือทำประกันเพื่อลูกวันนี้เราขอแนะนำการทำประกันกับบัวหลงห่วงลูกหลาน การทำประกันภัยกับธนาคารกรุงเทพ เป็นแนวทางนึงที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถดูแลบุตรลูกหลานของท่านให้ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยการทำประกันภัยเพื่อลูกหลานนั้นที่เราจะมาแนะนำ เหมาะมากๆสำหรับการทำให้กับเด็กแรกเกิดหรือลูกของคุณเพราะ วัยเด็กนั้นเป็นวัยที่มักจะเจ็บป่วยง่ายหรือว่ามีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนั่นเองละคะ บัวหลวงห่วงลูกหลานคุ้มครองอุ่นใจ ด้วยเบี้ยประกันภัยสบายๆ ให้คุณเต็มที่กับงานและชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัว  เป็นประกันภัยที่ คุ้มครองชีวิตพร้อมออมระยะยาวเพื่อลูกหลาน ให้ท่านเลือกคุ้มครองได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี ด้วยทุนประกันภัยเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท พร้อมรับเงินคืนทุกปี

ประกันชีวิตเพื่อลูกหลานจุดเด่นบริการ

  • รับเงินคืนทุกปี 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
  • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
  • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 110% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
  • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 115% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

  1. กรณีเสียชีวิต

1.1 รับครั้งแรก 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น หรือเบี้ยประกันภัย

ที่ชำระแล้วสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

1.2 รับเงินกองทุนการศึกษาทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ปีละ 10% ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้น โดยเริ่มรับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่

เสียชีวิต ถึงครบกำหนดสัญญา

  1. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 110% – 115% ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้น (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเอาประกันภัย)

2.1 วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 1%

ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

2.2 ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

  1. กรณีทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง ก่อนอายุ 60 ปี                ได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิต สำหรับผู้เอาประกันภัยที่บริษัทฯ รับประกันภัยในอัตราปกติ โดยยังคงได้รับผลประโยชน์เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และความคุ้มครองชีวิต

เงื่อนไข

อายุที่รับประกันภัย 20 – 55 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี และ

อายุ 20 – 50 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี หรือ 15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราเบี้ยประกัน
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศ และอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย อายุ เพศหญิง เพศชาย
10 ปี 20 – 55 ปี 103.8 – 107.8 บาท 104.2 – 109.7 บาท
15 ปี 20 – 50 ปี 70.5 – 73.3 บาท 70.8 – 75.9 บาท